Congres ‘Wonen uit de marge’
(08 juni 2023)

VRP organiseert z’n voorjaarscongres rond het actuele thema ‘betaalbaar wonen’. Er wordt gekeken naar de woonbehoefte van de toekomst en de de beschikbare ruimte in Vlaanderen om bijkomend woonaanbod te realiseren. Dit gebeurt vanuit de studie ‘Waar woont de Vlaming in 2035?’ van VITO en Departement Omgeving.

Congres 'wonen uit de marge'

Er zijn weinig thema’s waar zoveel mythes en misverstanden over bestaan als betaalbaar wonen. Tegelijk is het thema urgenter dan ooit. 

Kon. Elisabethlei 22, 2000 Antwerpen
08 juni 2023
9.00 - 17:30 uur

Recepten uit het verleden, zoals de woonbonus of premies voor zonnepanelen, hebben de kloof tussen wie zijn woonwens kan betalen en wie niet, niet gedicht. Integendeel. Steeds meer mensen staan vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning. Wiens inkomen net te hoog is voor een sociale woning, heeft het erg moeilijk om een woning te vinden op de private huurmarkt. De energiecrisis doet er bovendien nog een schepje bovenop.

Bovendien blijft de woondroom van de gemiddelde Vlaming ruimtelijk problematisch. Demografische evoluties als vergrijzing en gezinsverdunning stellen het woonbeleid voor bijkomende opgaves. Steeds meer wordt duidelijk dat plaatsen die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer ten prooi vallen aan speculatie en beleggingsdrift. Verdichting is het favoriete woord van bouwpromotoren geworden, maar dat maakt de woningen er helaas niet goedkoper op. Vele locaties die voor sociale woningbouw gereserveerd werden blijken dan weer slecht gelegen te zijn en door generieke wetgeving dreigen woonmaatschappijen ook goedgelegen grondposities niet meer te kunnen ontwikkelen. De tweedeling stad-platteland doet het debat onrecht aan. Er zijn veel meer types woonomgevingen in Vlaanderen en we hoeven niet allemaal in de stad te gaan wonen om duurzaam te zijn.  

Wonen legt de vinger op de wonde bij veel ruimtelijk planners, want op welke plekken kunnen we in de toekomst nog wonen, zonder dat we daarvoor kostbare open ruimte opofferen? En hoe zorgen we ervoor dat de juiste maatregelen bij de juiste doelgroep terecht komt? Wonen dwingt ons om ruimtelijke uitdagingen door een sociale bril te bekijken. Een taak die lokale overheden, ontwikkelaars én de Vlaamse overheid enkel via een sterke samenwerking kunnen volbrengen.

Op het voorjaarscongres brengen we ruimtelijk planners, lokale besturen en onderzoekers uit diverse disciplines samen om vanuit een goed begrip van het woonvraagstuk als sociale kwestie concrete antwoorden te formuleren. Vertrekpunt is de vraag: “hoe werken we samen aan een ruimtelijk en sociaal wenselijk woonbeleid?”

VRP nodigt je uit op 8 juni in het provinciehuis van Antwerpen voor een dag vol concrete inzichten en handvaten waar je zelf mee aan de slag kan gaan.  

In samenwerking met Provincie Antwerpen.

Copyright campagnebeeld: Reporters

Deel deze link