Over Herbestemmingsdag

Wat is Herbestemming voor ons?

Herbestemming is meer en meer een gemene deler die we terugvinden in alle motoren waar onze maatschappij op draait. Het gaat erom dat overal waar we ons begeven, dat alles wat vandaag rondom ons zien en gebruiken, vroeg of laat een nieuwe bestemming krijgt. 

Gebouwen, initieel ontworpen voor een welbepaalde functie komen terecht in een andere context, een andere tijdsgeest en worden telkens opnieuw bestemd. Herbestemd zeg maar. Tenminste, dat is mogelijk. Maar ook de stoel waarop u zit. Die verdwijnt straks gewoon van onder uw kont net zoals de jeans die u draagt. Waar gaat u heen? Waar gaat die stoel naartoe? Wat gebeurt er straks met de ruimte waarin u deze tekst leest? En met uw jeans? 

Het zijn alledaagse zaken die ons soms wat meer, soms wat minder beroeren. Maar ze gaan ons allemaal aan. En we zijn er ook mee bezig, wij weten dat . . . 

 

=> Waarom starten we vandaag 2023?

Er is een hoge nood om de maatschappij, de economie en het milieu terug in balans te brengen. En dat doen we niet door te blijven herhalen wat we de afgelopen decennia deden. Een omschakeling in onze denk en doe wijze is aan gang en ‘herbestemmen’ lijkt de gemene deler die alles kan samenbrengen op weg naar een toekomst. 

Heel wat initiatieven vinden al plaats rondom ons en ondernemers innoveren. Alleen ziet niet iedereen die altijd. Hier willen we iets aan doen, door ze te traceren en er gebundeld de aandacht op te vestigen. Telkens opnieuw, jaar na jaar. We beginnen hier in Vlaanderen en dromen ervan uit te deinen naar Europa en zelf de wereld, want dat is nodig.

 

=> Wat staat er te gebeuren op 12/05/2024? 1 x rond de zon

Op 12 mei 2024 worden alle initiatieven samengebracht en gebundeld voorgesteld. We zien het als de spreekbuis van een beweging met een groot maatschappelijk rendement met als verbindend thema ‘herbestemmen’.

=> Wat staat er op de Timeline (if needed in fase 1)?

Bovenop de reeds geijkte dagen zoals ‘STRAPdag’, ‘Wereldmilieudag’, en ‘World clean-up-day’ willen we meer maatwerk initiatieven ook kenbaarder maken zoals bijvoorbeeld het congres ‘Bestemming erfgoed’, dat inspeelt op de betekenis van historische spots. Maar ook zoals de ‘Werkagenda circulair bouwen’, dat verder bouwt op kennis opgedaan in een 4 jarig traject waar 360 organisaties aan meewerkten.

 

Herbestemmingsdag richt zich naar u, als mens. Als individu dat een plek in een welbepaalde gemeenschap inneemt, dat actief is binnen een welbepaalde sector. Al deze individuen maken een collectief, nodig om de verandering te versnellen en te realiseren. We willen de krachten bundelen over sectoren heen.

We willen van u horen waar u de gemene deler ziet en hoe u die definiëert. 
Fier op jullie zullen we op 12 mei 2024 tonen wat er mogelijk is.

 

Blaas ons omver!