World Circular Economy Forum 2024

WCEF is een globaal initiatief van Finland en Sitra, het Finse Innovatiefonds. Sinds 2017 wordt er elk jaar een forum georganiseerd waaraan bedrijfleiders, beleidsmakers en experts van over de hele wereld aan deelnemen.

WCEF

... in het centrum van de stad!

SQUARE congrescentrum, Kunstberg, 1000 Brussel - 15 t.e.m. 18 april 2024

Het Belgische voorzichterschap van de EU-raad is verheugd een centrale rol te kunnen spelen als partner in het World Circular Economy Forum. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is een systematische verandering nodig. Tijdens de WCEF 2024 zal de circulaire evolutie in Europa en de wereld aangetoond worden met gangbare praktijkvoorbeelden en experimenten bij bedrijven, steden, kenniscentrums en burgers.

Programma:

Op 15 en 16 april worden 4 plenaire vergaderingen en 16 parallelle sessies begeleid en aangevuld met 11 workshops, georganiseerd door diverse partners. Op 17 en 18 april worden er acceleratiesessies gehouden door medewerkers van de WCEF. Aanvullend zal op 17 april een dagvullend programma aangeboden worden, inclusief locatiebezoeken aan bedrijven uit de circulaire economie in België. 

Het gehele programma, vindt u hier.

Copyright foto en tekst: WCEF2024

Deel deze link